Zdjęcia czytelników

Statystyki

Użytkowników : 163
Artykułów : 753
Odsłon : 7871456
Najnowsze artykuły

Portal Internetowy Ziemia Kłodzka. Region hrabstwa kłodzkiego i najbliższych okolic., Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates


Zabytki - Nowa Ruda Drukuj Email
Spis treści
Zabytki - Nowa Ruda
1. Kościół pw. św. Anny na Górze Świętej Anny
2. Schronisko ?Góra Anny? na Górze Świętej Anny
3. Wieża Widokowa na Górze Świętej Anny
4. Pałac von Stillfriedów -Rynek
5. Komisariat Policji przy ul. Bohaterów Getta
6. Ratusz - Rynek
7. Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych
8. Wieża Widokowa na Górze Wszystkich Świętych
9. Podziemna trasa turystyczna kopalnia węgla w Nowej Rudzie
10. Muzeum Wittiga
11. Domy Tkaczy-ul.Nadrzeczna
12. Kaplica Matki Bożej Loretańskiej
13. Kościół pomocniczy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
14. Kościół pomocniczy pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
15. Kościół pw. św. Mikołaja
16. Kościół pw. Bożego Ciała
17. Kościół pw. św. Barbary, Drogosław
18. Kościół pw. św. Katarzyny, Słupiec
Wszystkie strony

6. RatuszNowa Ruda ze względu na górskie położenie, malowniczość krajobrazów i obecność w jej granicach wielu obiektów o ciekawej architekturze, a także wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków jest miastem o dużym potencjale turystycznym.

Tarasowy układ miasta, urozmaicona rzeźba terenu, ciekawie krzyżujące się ulice, liczne mosty i wiadukty czynią z niej atrakcyjne krajobrazowo i turystycznie miejsce.

Do ewidencji Ochrony Zabytków wpisano 283 obiekty. Układ staromiejski w Nowej Rudzie jest objęty ścisłą strefą konserwatorską. Rynek z ratuszem z 1884 r.- uznany w 1995r. za jeden z najładniejszych w Polsce ? może stanowić pierwszy przystanek na szlaku turystycznym biegnącym po Nowej Rudzie. Przez centrum miasta biegnie szlak nazwany ?Szlakiem spacerowym grodu nad rzeką Włodzicą".


1. Kosciol na Gorze Sw. Anny1. Kościół pw. św. Anny na Górze Świętej Anny

Początki świątyni wiążą się z postawioną tutaj figurą św. Anny Samotrzeciej pochodzącą z roku 1495. Prawdopodobnie już w 1515 r. istniała w tym miejscu pierwsza, drewniana kaplica. Obiekt jednak zawalił się w roku 1600, a kult św. Anny z uwagi na reformację zamarł. Odrodzenie nastąpiło w roku 1627, kiedy na szczycie góry pojawiła się kolumna maryjna, a w 1644 r. wymurowana została kaplica. Od 1665 r. organizowano w tym miejscu ludowe święto patronki góry. Tradycja przetrwała do roku 1917. Przy kościele od 1665 r. osiedlali się pustelnicy. Do 1919 r. było ich 15. W 1812 r. miejsce to odwiedził król pruski Fryderyk Wilhelm II.


2. Schronisko na Gorze Sw. Anny2. Schronisko ?Góra Anny? na Górze Świętej Anny

W 1882 r., w pobliżu wierzchołka Góry Świętej Anny wybudowany został pawilon letniskowy, który obsługiwał przybywających na nasze tereny turystów i pielgrzymów. Jego przebudowa, mająca na celu poszerzenie o funkcje noclegowe miała miejsce prawdopodobnie w 1903 r. Tuż po II wojnie światowej był to obiekt prywatny, jednak w latach 50. przekształcono go w ośrodek wczasowo-kolonijny. Pod koniec lat 80 - tych schronisko było własnością tutejszej straży pożarnej. Obecnie pozostaje w prywatnych rękach.


3. Wieza na Gorze Sw. Anny

3. Wieża Widokowa na Górze Świętej Anny

Wartość punktu widokowego na Górze Świętej Anny doceniano już w II poł. XIX wieku. Zgodnie z przekazami w 1882 r. wzniesiono tutaj pawilon, a przy nim drewnianą platformę o wysokości 5 metrów, z której można było podziwiać rozciągające się stąd panoramy. W 1906 r. pomost ten z konieczności pomniejszono, jednak wtedy też pojawił się pomysł budowy murowanej wieży widokowej. Staraniem Carla Ferche, ówczesnego przewodniczącego noworudzkiej sekcji Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego, wieżę zbudowano i oddano do użytku w 1911 r. Wysokość wieży wynosi 14 m.


4. Palac von Stillfierdow4. Pałac von Stillfriedów -Rynek

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1352 r. Miał on strzec szlaku handlowego, który doliną Włodzicy łączył Czechy ze Śląskiem. W roku 1428 miasto i zamek splądrowali i spalili husyci, warownia została jednak wkrótce odbudowana. Pierwszej przebudowy zamku, która odbyła się w latach 1536 ? 1550, dokonali właściciele Nowej Rudy von Stillfriedowie. Kolejna miała miejsce przed rokiem 1663, a jej twórcą był włoski architekt i budowniczy Andrea Carove. Następna natomiast odbyła się ok. 1796 r. i w tej zewnętrznej formie obiekt, jako pałac, zachował się do dzisiaj. Po drugiej wojnie, aż od 1954 r. siedzibę miały tutaj władze nowopowstałego powiatu. Po likwidacji powiatu w roku 1975, zamek przez kilka lat był nieużytkowany, później ? do 2001 r. ? mieścił się w nim Zespół Opieki Zdrowotnej. Od 2006 r. obiekt pozostaje w prywatnych rękach.


5. Komisariat Policji5. Komisariat Policji przy ul. Bohaterów Getta

Siedzibą noworudzkiego sądu do schyłku XIX wieku był miejski ratusz. W miarę rozwoju miasta, jego administracyjne potrzeby wzrastały i w ratuszu było coraz ciaśniej. Wreszcie rajcy miejscy zdecydowali o budowie nowego sądu, który zaopatrzony będzie w areszt i więzienie. W latach 1887 ? 1889 na wzniesieniu Kobenberg wybudowany został gmach noworudzkiego sądu. Pełnił on swoje sądownicze zadania do lat 50 - tych XX wieku. Następnie stał się siedzibą Komendy Milicji Obywatelskiej, a od początku lat 90 - tych pełni funkcję Komisariatu Policji. W 2011 r. obiekt został gruntownie wyremontowany.


6. Ratusz

6. Ratusz - Rynek

W 1442 r. odnotowano istnienie w Nowej Rudzie ratusza, stał on jednak prawdopodobnie w pobliżu drewnianego wówczas kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ponieważ tam znajdowało się ówczesne centrum grodu. Ratusz w tzw. górnej części miasta został wzniesiony w 1445 r. Ok. 1525 r. budynek zmodernizowano i w stanie tym przetrwał do połowy lat 70 - tych XVI wieku. W roku 1577 oddana została do użytku nowa siedziba władz miejskich. Wreszcie 1838 r. zapadła decyzja o zburzeniu istniejącej budowli i postanowieniu nowego gmachu. Zanim doszło jednak do realizacji planu, los uprzedził działania ludzi ? 23 maja 1844 r. wybuchł wielki pożar, który strawił 41 budynków mieszkalnych, kościół i ratusz. Nową siedzibę rajców miejskich wybudowano w latach 1884 ? 1885 w skromnym stylu biedermeierowskim. Mieszkańcy miasta żartobliwie zwali go ?młynkiem do kawy?. Niewiele później, w latach w 1892 ? 1894, dokonano kolejnej przebudowy noworudzkiego ratusza wzbogacając go o elementy neorenesansowe. Ostatnia rewitalizacja miała miejsce 2011 r.


7. Kosciolek na Gorze Wszystkich Swietych7. Kościół pw. Matki Bożej Bolesnej na Górze Wszystkich Świętych

Według podań, powodem dla którego na Górze Wszystkich Świętych powstał kościółek, było wotum błagalne o pomoc Bożą dla noworudzian podczas szalejącej na Ziemi Kłodzkiej dżumy. Kaplicę poświęcono w 1680 r. Do lat 50. XX wieku przeszła ona wiele remontów i zmian w wyglądzie poszczególnych wnętrz i architektury zewnętrznej. Pod koniec lat 70 - tych nieużytkowana kaplica popadła w ruinę. Działania zmierzające do odbudowy kaplicy rozpoczęły się w roku 1993, a powtórne poświęcenie kaplicy miało miejsce w 1996 r. W 2002 r. odbyła się uroczystość podniesienia kaplicy do rangi Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Ziemi Noworudzkiej.


8. Wieza na Gorze Wszystkich Swietych

8. Wieża Widokowa na Górze Wszystkich Świętych

Już w 1889 r. na Górze Wszystkich Świętych powstała pierwsza mini-wieża widokowa.Obecną, z miejscowego czerwonego piaskowca, wybudowano w 1913 r. i nazwano imieniem Helmuta von Moltke. Inicjatorem jej powstania była słupiecka sekcja Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego. Wieża mierzy 15 m wysokości. Z jej szczytu, zwieńczonego galeryjką, podziwiać można piękne panoramy Sudetów Wschodnich i Środkowych. Wieża została odrestaurowana w 2011 r. w ramach projektu ?Widoki bez granic?.


9. Podziemna Trasa Turystyczna Kopalni Wegla

9. Podziemna trasa turystyczna kopalnia węgla w Nowej Rudzie ? ul.Obozowa

W byłym polu górniczym ?Piast? kopalni Nowa Ruda udostępniono do zwiedzania 700 m podziemnych wyrobisk górniczych i XIX wieczny kompleks obiektów przemysłowych. Dzięki temu zapoznać się tu można z bogatą historią górnictwa węglowego w regionie.Wędrówka po kopalni w Nowej Rudzie rozpoczyna się od budynku muzeum, gdzie można zobaczyć eksponaty górnictwa podziemnego. Później przechodzimy do naziemnego kompleksu gdzie oglądamy unikalne piece i wieże szybowe. Najciekawszym punktem wycieczki jest jednak podziemna trasa, którą zwiedza się w hełmach i akumulatorowych lampach górniczych.

Więcej informacji: Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie


10. Muzeum Wittiga10. Muzeum Wittiga ? Słupiecka 42

Ksiądz profesor Wittig był kronikarzem, poetą i pisarzem, badał i gromadził wiadomości historyczne dotyczące Hrabstwa Kłodzkiego. Muzeum zlokalizowane jest w odrestaurowanym budynku rodzinnym profesora Wittiga położonym między Słupcem, a Nową Rudą. Wystawy prezentują pamiątki osobiste, fotografie, dokumenty i książki autorstwa pisarza.

Wiecej informacji: Muzeum Josepha Wittiga


11. Domy Tkaczy11. Domy Tkaczy-ul.Nadrzeczna

?Domy tkaczy? stanowią zespół sześciu budynków mieszkalnych, które powstały w latach 1708 ? 1818. Istniejące ?domy tkaczy? przebudowane zostały w II poł. XIX wieku; reprezentują tradycyjne lokalne budownictwo. W podcieniach kamienne portale z datami 1798 ? dom nr 1, 1806 ? dom nr 2, 1816 ? dom nr 6 oraz 1818 ? dom nr 7.


12. Kaplica Loretanska

12. Kaplica Matki Bożej Loretańskiej-ul.Cmentarna

Inicjatorem budowy noworudzkiego ?domku loretańskiego? - był sukiennik z Broumova Anton Klambt. W 1768 r. dziekan Ziemi Kłodzkiej Carl Winter i opat broumovskiego klasztoru Friedrich Grund dokonali poświęcenia kaplicy. Pierwszy remont obiektu miał miejsce w roku 1884, ostatni do drugiej wojny w roku 1918. Niszczejącą po II wojnie światowej kaplicę wyremontowano staraniem Fundacji Odnowy Ziemi Noworudzkiej. Przed noworudzką kaplicą loretańską w latach 1773 ? 1841 powstała Góra Oliwna z ciekawym zespołem rzeźb.


13. Koscioł Podwyzszenia Krzyza Sw13. Kościół pomocniczy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego -ul.Cmentarna

Początki kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego związane były z pierwszą wzmianką o Nowej Rudzie wymieniającą jej proboszcza Reynharda w 1337 r. Była to zapewne świątynia drewniana, spalona przez husytów w 1428 r. Na jej miejscu powstała nowa, również drewniana budowla. Kościół stracił na znaczeniu w roku 1502, kiedy wybudowano murowany i lepiej usytuowany ówczesny kościół pw. św. Mikołaja (dzisiaj kościół Wniebowzięcia NMP). Dzisiejsza, murowana już świątynia, pochodzi z 1726 roku i reprezentuje dojrzały barok. W latach 1946 ? 68 z uwagi na zły stan kościół był nieczynny. Odnowiony w latach 1975 ? 77, ponownie został zamknięty w 1980 r. z uwagi na szkody górnicze. W 1991 r. świątynia została wyremontowana i po raz drugi poświęcona.


14. Kościół pomocniczy pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny-ul.Cmentarna

Kościół drewniany istniał w tym miejscu już przed końcem XV wieku. Obecną świątynię wzniesiono w latach ok. 1500 ? 1502, jako kościół parafialny pw. św. Mikołaja, gdyż przeniesiono tutaj siedzibę noworudzkiej parafii z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Nowe wezwanie, Wniebowzięcia NMP, kościół otrzymał jeszcze przed 1693 r. Od 1693 r. zwany był także Kościołem Brackim z uwagi na fakt istnienia przy nim erygowanego Bractwa NMP. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP swój obecny wygląd zawdzięcza przebudowie, jaka miała miejsce w latach ok. 1700 ? 1730. Obecnie świątynia pełni funkcję kościoła pogrzebowego.


15. Kosciol Sw. Mikolaja

15. Kościół pw. św. Mikołaja-ul.Kościelna

Kościół wybudowano w roku 1567, jako świątynię protestancką. W 1622 r. Nowa Ruda została napadnięta przez cesarskie oddziały hrabiego Thurna ? splądrowano i spalono część miasta, w tym wieżę kościoła; tego też roku kościół wszedł we władanie katolików. Jego przebudowa trwała od 1623 do 1745 r. W 1884 r. wybuchł pożar, który prócz wielu domów strawił również kościół. Rok później wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. Jego konsekracja miała miejsce 18 października 1890 r. Wieża kościoła p.w. św. Mikołaja mierzy 72 m wysokości.


16. Kosciol Bozego Ciala

16. Kościół pw. Bożego Ciała- ul.Kolejowa

W roku 1845 pastorem noworudzkich ewangelików został Georg Alers. W 1866 r. wspierany przez gminę ewangelicką oraz władze miejskie, Alers wkopał kamień węgielny pod budowę świątyni ewangelickiej. Kościół poświęcono w 1868 r. Po wojnie, aż do lat 60 - tych XX wieku kościół nie posiadał gospodarza, wobec czego został przekazany GS ?Samopomoc Chłopska?, która urządziła w nim sklep żelazny. Z początkiem lat 90 - tych sklep zlikwidowano. W 1996 r. obiekt przejęła parafia św. Mikołaja, by uczynić z niego kościół pomocniczy. W 1997 r. został konsekrowany, nadano mu także wezwanie Bożego Ciała.


17. Kosciol Sw. Barbary

17. Kościół pw. św. Barbary, Drogosław ? ul.Jana Pawła II

Pierwsze duszpasterstwo w Drogosławiu powstało w 1907 r. za sprawą proboszcza Arnolda Wachsmanna. Rok później proboszcz ten uzyskał pozwolenia potrzebne na budowę kościoła, jednak z uwagi na wysokie koszty, kamień węgielny wkopany został w tym miejscu dopiero 19 maja 1910 r. Kościół pw. św. Barbary, patronki górników, poświęcono 12 września 1911 r. Po II wojnie światowej w świątyni dokonano wielu niezbędnych remontów.


18. Kosciol Sw. Katarzyny

18. Kościół pw. św. Katarzyny, Słupiec- ul.Radkowska

Pierwsza wzmianka dotycząca istnienia kościoła w Słupcu odnosi się do roku 1359. Samodzielną parafią pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej parafia w Słupcu stała się w roku 1748. Ówczesny kościół, mimo stałych modernizacji był jednak wciąż za mały wobec rosnącej sukcesywnie liczby mieszkańców Słupca. Wreszcie w 1883 r. proboszcz Franz Heinisch, wykorzystując obecność w pobliskim Bożkowie arcybiskupa praskiego kardynała von Schwarzenberga, przedstawił mu plany budowy nowej świątyni. Poświęcenie kościoła pw. św. Katarzyny miało miejsce w roku 1887. Jego konsekracja odbyła się jednak dopiero w 1895 r.

REKLAMA

 

Góry i Rezerwaty

Ostatnio na forum

BŁĄD: mod_kunenalatest: Kunena 1.6.2 (lub późniejsza) jest niezainstalowana na tej stronie!

Losowe zdjęcie z Portalu


Jaskinia Niedźwiedzia
Jaskinia Niedźwiedzia
NASI PARTNERZY:
: Nasze banery : Statystyki : Poczta e-mail :
www.NieregularnikPolanicki.ZiemiaKlodzka.pl ? www.GlosGoworowa.ZiemiaKlodzka.pl ? www.Jacuk.ZiemiaKlodzka.pl ?
Liczba wywołań tej strony: 22365