Zdjęcia czytelników

Statystyki

Użytkowników : 164
Artykułów : 753
Odsłon : 7933735
Najnowsze artykuły

Portal Internetowy Ziemia Kłodzka. Region hrabstwa kłodzkiego i najbliższych okolic., Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates


Natura i środowisko przyrodnicze Drukuj Email

Krajobraz
Krajobraz
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
Klimat

Powiat kłodzki charakteryzuje się umiarkowanym i łagodnym klimatem, sprzyjającym gospodarce rolnej i hodowlanej, a także turystyce w różnych jej formach. Jego cechą są łagodne zimy i nieco mniej upalne niż w centralnej części Polski lata. Średnia temperatura roku ustalona na podstawie badań z lat 1881-1930 wynosi 7,4° C.

Budowa geologiczna

Cały obszar powiatu jest bardzo silnie zróżnicowany pod względem fizjogeograficznym. Jego środkową część stanowią Sudety Środkowe. Pod względem geologicznym przedstawiają strukturę nieckowatą, której oś przepitego wzdłuż linii północny zachód ? południowy wschód. Obrzeżenie niecki tworzą prekambryjskie, metamorficzne bloki starszych górotworów (Góry Sowie, Góry Orlickie oraz Góry Bystrzyckie).

Góry Stołowe
Góry Stołowe
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
Jednym z najciekawszych mezoregionów Sudetów Środkowych są Góry Stołowe, które są jedynym w kraju obszarem o budowie płytowej. Budują go ławice piaskowców, leżące płasko na marglach górnokredowych. Masyw Gór Stołowych opada wysokimi, skalistymi progami (300 m) w stronę sąsiednich obniżeń. Kulminację Gór Stołowych stanowią bastiony skalne zbudowane z najodporniejszych piaskowców ciosowych, a przykładem jest Wielki i Mały Szczeliniec (919 m n.p.m.). Od południa do Gór Stołowych przylegają metamorficzne i granitowe Góry Orlickie. Efektem tej różnorodności jest bogactwo form rzeźby.

Przyroda

Ponad 50 tysięcy hektarów powierzchni powiatu zajmują parki krajobrazowe i obszary krajobrazu chronionego. W całym regionie znajduje się 228 pomników przyrody.

Powiat kłodzki jest objęty również ekologiczną programem Natura 2000, który nakłada obowiązek zachowania wartości przyrodniczych figurujących w nim miejsc, których na tym terenie jest aż piętnaście.

Fauna

Droga Stu Zakrętów
Droga Stu Zakrętów
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
Świat zwierzęcy powiatu kłodzkiego jest podobny do innych regionów górskich. Dominują na tym terenie gatunki środkowoeuropejskie. Występują również gatunki górskie jak np. traszka górska i salamandra plamista. Pospolite są gatunki drobniejsze, w tym gryzoni, takich jak: nornik zwyczajny, ryjówka aksamitna, czy kret. Większe zwierzęta przebywają najczęściej w lasach gór stanowiących naturalne granice ziemi Kłodzkiej, schodząc wyłącznie na żer. Na przyleśnych łąkach i pastwiskach można spotkać sarny, a na kartofliskach dzika, w Górach Bystrzyckich bobry, a w okolicy Śnieżnika pojawiają się sprowadzone kozice.

Flora

Konie
Konie
DatsoPic 2.0 © 2009 by Andrey Datso
Wszystkie góry otaczające powiat w większości porastają lasy dolnoreglowe, głównie świerkowe. Roślinność jest typowa dla Pogórza Sudeckiego. W lasach występują elementy środkowoeuropejskie takie jak buk, klon zwyczajny i lipa szerokolistna, rzadziej tojad mocny oraz elementy eurosyberyjskie w postaci sosny zwyczajnej, zaś w niższych piętrach leśnych ? marzanka wonna, malina właściwa i borówka czernica. Obecnie większość lasów grądowych zostało przekształconych w łąki, pola i parki, zaś lasy mieszane tworzą zadrzewienie izolowanych wzniesień lub obrzeży obniżeń. Specyficzne zespoły roślinne, głównie drzewiaste, tworzą liczne parki dworskie zakładane powszechnie na przełomie XVIII i XIX w.

 

REKLAMA

 

Góry i Rezerwaty

Ostatnio na forum

BŁĄD: mod_kunenalatest: Kunena 1.6.2 (lub późniejsza) jest niezainstalowana na tej stronie!

Losowe zdjęcie z Portalu


Góry Stołowe
Góry Stołowe
NASI PARTNERZY:
: Nasze banery : Statystyki : Poczta e-mail :
www.NieregularnikPolanicki.ZiemiaKlodzka.pl ? www.GlosGoworowa.ZiemiaKlodzka.pl ? www.Jacuk.ZiemiaKlodzka.pl ?
Liczba wywołań tej strony: 23233